Calafell.tv | Calafell Ràdio 107.9 FM
Home / Actualitat  / L’Ajuntament publica el segon decret de mesures extraordinàries degut al Covid-19

L’Ajuntament publica el segon decret de mesures extraordinàries degut al Covid-19

El text actualitza els serveis essencials i estratègics municipals que hauran de seguir funcionant

L’Ajuntament de Calafell ha actualitzat aquest divendres el decret d’Alcaldia amb les mesures extraordinàries degut al Covid-19 i en el context d’Estat d’Alarma decretat pel govern espanyol. El text remarca els serveis essencials i estratègics municipals que hauran de seguir funcionant. Es tracta dels següents: Policia local i atenció policial, Protecció civil, Servei de la brigada municipal, Calafell Ràdio, Banc d’aliments, Atenció social d’emergència, Neteja viària, Recollida de residus, Servei d’Aigua, Clavegueram, Neteja de platges i Jardineria, Neteja d’edificis, Cementiri, Accés als nuclis de població i mercat municipal. 

Pel què respecta als serveis interns, el text afirma que es garanteixen els processos interns que garanteixin el mínim imprescindible operatiu de l’organització, resolucions dels Òrgans de Govern, Sistemes i serveis informàtics, Seu Electrònica i Registre general.

L’actualització del decret estableix el funcionament dels diversos serveis:

1. Neteja viària i platges 

 • Es preveuen 2 equips amb hidronetejadora: equips d’aigua a pressió incorporant desinfectants per tractar les zones circumdants al mercat municipal, centres d’assistència sanitària, policia local, zones comercials d’alimentació, estacions de ferrocarril
 • Es preveuen 5 equips individuals de brigada: 3 equips en torn de matí de 6.00 a 13.00 i 2 equips en torn de tarda de 14.00 a 21.00. Les brigades en torn de matí i tarda es dedicaran a repassar el voltant de les àrees d’aportació de residus, recollint els estris i restes vegetals que es puguin haver dipositat sense previ avís, així com el manteniment de papereres i repàs de neteja manual de les zones amb més concentració previsible d’assistència. Aquesta neteja es realitzarà a ser possible amb elements desinfectants
 • Es preveu 1 equip individual d’escombrat mecànic per atendre possibles acumulacions de residus
 • Es preveu 1 servei de transport de residus fins a les plantes de tractament
 • Es manté el personal de taller dedicat al manteniment preventiu i correctiu de maquinària de forma presencial i l’encarregat en forma de teletreball
 • L’encarregat del servei operatiu es manté dins el territori efectuant la supervisió del servei
 • El personal d’administració es manté de manera presencial sense atenció al públic i en torns no coincidents
 • El cap de serveis i l’educadora ambiental, en forma de teletreball
 • Queda suspès el servei concertat de recollida de mobles i estris vells així com de restes vegetals
 • El servei de neteja i manteniment de platges s’integrarà en l’operativa del servei de Neteja viària

2. Recollida de residus 

 • Es manté la programació del servei de recollida de residus de totes les fraccions (Vidre, papercartró, envasos, rebuig i fracció orgànica)
 • La recollida Porta a Porta comercial només es prestarà a fruiteries, carnisseries, peixateries, forns, pastisseries, supermercats i mercat municipal, així com farmàcies i estancs habilitats pel Decret estatal de l’estat d’alarma
 • S’incorpora un servei especial de Neteja amb aigua a pressió amb solució d’hipoclorit sòdic per desinfectar les tapes de contenidors donant atenció prioritària a les ubicacions properes a centres sanitaris, estacions de ferrocarril, mercat municipal, supermercats i farmàcies. Aquest servei haurà de realitzar-se diàriament.

3. Manteniment d’espais verds 

 • Es constituiran 5 equips individuals de manteniment formats per l’encarregat i els oficials del servei, per realitzar la neteja i el manteniment de parcs i jardins
 • Es constituiran 2 equips individuals de retén pel manteniment de l’arbrat viari

4. Enllumenat públic 

 • Es constituiran 2 equips de treball de retén en dos torns de matí i tarda. Cada equip estarà format per 2 operaris de manteniment
 • L’encarregat del servei en horari flexible
 • El cap de serveis en teletreball

5. Abastiment d’aigua, manteniment xarxa de clavagueram i sanejament en alta

 • Abastament en alta
 • 2 operaris diàriament. La resta de personal ha d’estar localitzable per a qualsevol emergència
 • S’aturen les activitats com obres de renovació de xarxa, canvis de comptadors, inspeccions i altre tipus d’ordres comercials
 • El personal d’administració es manté de manera presencial sense atenció al públic i en torns no coincidents.
 • Manteniment xarxa de clavegueram
 • Un equip de guàrdia només atendrà urgències
 • Sanejament en Alta EDAR de Calafell i Col·lectors en alta
 • Una persona de guàrdia diàriament
 • Dues persones de retén setmanal per incorporar-se al servei en cas d’urgència
 • S’aturen les activitats que no són pròpies d’un servei mínim, com obres de reparacions no urgents

6. Servei de neteja dependències i edificis municipals. CEMSSA ha de prestar el servei de neteja i desinfecció en els centres que es relacionen d’acord amb les següents freqüències:

 • Policia Local: Dues operàries,una vegada pel matí i una per la tarda
 • Serveis Socials: Una operària, una vegada pel matí
 • Mercat Municipal: Dues operàries, una vegada pel matí i una per la tarda
 • Jutjats: Una operària, una vegada pel matí
 • Calafell Ràdio: Una operària, una vegada pel matí
 • S’aniran executant tasques de desinfecció de totes les dependències i edificis municipals iniciant-se les mateixes pels pavellons esportius de Calafell i Segur de Calafell

7. Mercat Municipal:  S’estableix un nou horari d’obertura, entre les 9 i les 19 hores, de dilluns a dissabte

8. Taxes

 •  S’estableix la suspensió de la meritació de taxes establerta en l’Ordenança Fiscal número 2.2.1, que regula la Taxa de l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, durant la vigència d’aquestes mesures, fins al dia 6 d’abril en el servei de gestió de l’estacionament regulat en superfície (zona blava i taronja), així com la delimitació de zones blaves i taronges per a l’aparcament en la via pública
 • Acordar que procedirà la devolució dels ingressos efectivament recaptats en proporció als dies que no es puguin prestar els serveis corresponents per trobar-se els equipaments municipals tancats. Si no s’ha emès el corresponent rebut, en el moment de la seva confecció es contemplarà aquesta reducció

9. Obres i serveis municipals 

Queden suspeses les obres públiques en el municipi durant el període de vigència de la declaració d’estat d’alarma, sens perjudici de la continuïtat d’aquells treballs necessaris per mantenir les condicions de seguretat de les persones, materials i espai públic. De forma excepcional, s’autoritzarà la continuïtat d’aquelles obres públiques que puguin ser considerades essencials i que la seva suspensió comportaria perjudicis de difícil reparació. Cada àrea determinarà els contractes de serveis, que per seu caràcter, s’hagin de continuar prestant. Aquesta determinació s’efectuarà sota el criteri general de continuïtat i de manteniment de l’activitat. La suspensió d’un contracte ha de comptar amb l’autorització del Tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns.

10. Sessions plenàries 

Queden suspeses les Sessions Ordinàries dels Òrgans col·legiats de l’Ajuntament, i en el cas que sigui indispensable de dur a terme alguna sessió plenària extraordinària, aquesta s’efectuarà a porta tancada, sense presència de públic, i amb adopció de les mesures de protecció escaients. A la vegada, s’ordena al Departament d’Informàtica per a que promogui les determinacions necessàries per a la realització virtual de les sessions dels òrgans de la Corporació.

11. Seguretat dels treballadors 

El decret ordena l’adopció de les mesures de reforç de la seguretat individual dels treballadors amb els equips de protecció individual escaients per a garantir la seva seguretat en cas de prestar servei a les persones.

12. Possibilitat de prorrogar-lo 

S’estableix que el període de mesures excepcionals d’aquest decret, podrà comptar amb la possibilitat de pròrroga en funció de l’evolució de la situació epidemiològica i de l’aprovació de mesures i recomanacions de les autoritats competents en cada cas.

 

Aquest web utilitza galetes (cookies) pròpies i de tercers per optimitzar i adaptar-se a la teva navegació i les teves preferències, entre altres tasques. Si continues navegant, entendrem que acceptes l'ús d'aquestes galetes i la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies