Calafell.tv | Calafell Ràdio 107.9 FM
Home / Actualitat  / L’Ajuntament de Calafell celebra aquest dijous Ple a les 9h, en directe per Calafell Ràdio

L’Ajuntament de Calafell celebra aquest dijous Ple a les 9h, en directe per Calafell Ràdio

L´Ajuntament de Calafell celebrarà dijous, 8 de maig, sessió plenària ordinària amb 16 punts a l'odre del dia: 1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 26 DE MARÇ DE 2014 2. PROPOSTA DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2014/1796 DE DATA 28/03/2014 CORRESPONENT A LA PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ AMB L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2015-2017 3. PROPOSTA DE

L´Ajuntament de Calafell celebrarà dijous, 8 de maig, sessió plenària ordinària amb 16 punts a l’odre del dia:

1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 26 DE MARÇ DE 2014

2. PROPOSTA DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2014/1796 DE DATA 28/03/2014 CORRESPONENT A LA PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ AMB L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2015-2017

3. PROPOSTA DE DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 – 1R TRIMESTRE

4. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ CORRESPONENT AL 1R. TRIMESTRE DE 2014, DE 22 D’ABRIL DE 2014, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS

5. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL 1R. TRIMESTRE DE 2014, DE 11 D’ABRIL DE 2014, SOBRE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS

6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 1/2014 SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES

7. PROPOSTA D’APROVAR LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.2.2.5 TAXA DE L’OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE

8. PROPOSTA DE MODIFICAR ELS MEMBRES REPRESENTANTS DE L’ENTITAT AMICS DEL PATRIMONI

 

9. EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENT DE DEUTE

9.1. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 1/14 DE L’ÀREA D’ALCALDIA DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB CONSIGNACIÓ A 31/12/13

9.2. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 2/14 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB CONSIGNACIÓ A 31/12/13 ÀREA DE SERVEIS INTERNS.

9.3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 3/2014 DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB CONSIGNACIÓ A 31/12/13, A FAVOR DE DIVERSES EMPRESES, PER IMPORT DE 4.426,23 EUROS, EN CONCEPTE DE DESPESES DE L’EXERCICI 2013.

9.4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 4/2014 DE L’ÀREA D’OBRES PÚBLIQUES, MANTENIMENT I MEDI AMBIENT, DE RECONEIXEMENT DE DEUTE AMB CONSIGNACIÓ A 31/12/13.

9.5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 5/2014 DE L’ÀREA D’OBRES PÚBLIQUES, MANTENIMENT I MEDI AMBIENT, DE RECONEIXEMENT DE DEUTE SENSE CONSIGNACIÓ A 31/12/13.

10. PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE LA ZONA DESTINADA A SERVEIS FUNERARIS MUNICIPALS -TEXT REFÓS-

11. PROPOSTA RECTIFICACIÓ CESSIÓ FINCA SITUADA ENTRE ELS CARRERS ISLÀNDIA I ILLES FILIPINES A SEGUR DE CALAFELL

12. PROPOSTA DE REVISIÓ DE PREUS CONTRACTE SERVEIS TRANSPORT PÚBLIC URBÀ 2014

13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER SOL·LICITAR QUE S’INCLOGUI UN RAMAL SUD A LES NOVES RODALIES DE TARRAGONA (RT2) QUE TRANSCORRI PER LA COSTA INCLOENT EL PENEDÈS MARÍTIM I LA CONTINUACIÓ DEL RAMAL PROJECTAT (CAMBRILS-L’ARBOÇ) FINS A VILAFRANCA DEL PENEDÈS.

14. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE

15. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

16. PRECS I PREGUNTES

Aquest web utilitza galetes (cookies) pròpies i de tercers per optimitzar i adaptar-se a la teva navegació i les teves preferències, entre altres tasques. Si continues navegant, entendrem que acceptes l'ús d'aquestes galetes i la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies